Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στο πρόγραμμα 
 
Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στο πρόγραμμα προσλήψεων του ΟΑΕΔ (1 + 1 έτος) ανέργων 57 – 67 ετών, με σκοπό τη συμπλήρωση χρόνου για τη συνταξιοδότησή τους. Μάλιστα, εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη και οι αιτήσεις θα γίνονται από σήμερα ηλεκτρονικά στο oaed.gr
Σκοπός είναι η δημιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
•Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆.
•Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
•Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ως μακροχρόνια άνεργοι.
•Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
•Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕ∆.. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).


Προσλήψεις 55 με 65 ετών στο Δήμο Καλαμάτας μέσω ΟΑΕΔ


Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στο πρόγραμμα 
 
Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στο πρόγραμμα προσλήψεων του ΟΑΕΔ (1 + 1 έτος) ανέργων 57 – 67 ετών, με σκοπό τη συμπλήρωση χρόνου για τη συνταξιοδότησή τους. Μάλιστα, εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη και οι αιτήσεις θα γίνονται από σήμερα ηλεκτρονικά στο oaed.gr
Σκοπός είναι η δημιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
•Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆.
•Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
•Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ως μακροχρόνια άνεργοι.
•Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
•Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕ∆.. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου