Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Άμεση πρόσληψη ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ των παρακάτω ειδικοτήτων για εργασία στην Αλεξανδρούπολη.
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Διπλωματούχος Μηχανικός
Ηλεκτρονικός
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Τεχνίτη Μηχανικών Εγκαταστάσεων
Τεχνίτη Υγρών και Αέριων Καυσίμων
Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
Αρχιτεχνίτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Ηλεκτρολόγο 1ης ομάδας Α’ Ειδικότητας
Αποστολή βιογραφικών στο hr@iconstruction.gr  ή FAX 2108314387  τηλέφωνο επικοινωνίας 2108314387.

Αλεξανδρούπολη - Ζητούνται Τεχνικοί και μηχανικοίΚαταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Άμεση πρόσληψη ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ των παρακάτω ειδικοτήτων για εργασία στην Αλεξανδρούπολη.
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Διπλωματούχος Μηχανικός
Ηλεκτρονικός
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Τεχνίτη Μηχανικών Εγκαταστάσεων
Τεχνίτη Υγρών και Αέριων Καυσίμων
Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
Αρχιτεχνίτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Ηλεκτρολόγο 1ης ομάδας Α’ Ειδικότητας
Αποστολή βιογραφικών στο hr@iconstruction.gr  ή FAX 2108314387  τηλέφωνο επικοινωνίας 2108314387.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου