Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Σε λίγες ημέρες τίθεται σε ισχύ το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ, το οποίο καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Συγκεκριμένα η χειμερινή περίοδος αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2017 και θα έχει διάρκεια έως τις 30 Απριλίου 2018. Οι ώρες είναι οι εξής:

• 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών

• 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο

Η επαναφορά στη θερινή περίοδο θα γίνει στις 1 Μαΐου 2018 και θα έχει διάρκεια έως τις 31 Οκτωβρίου 2018 (ώρες 23:00-07:00).

Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της ΔΕΗ,  το τιμολόγιο συμφέρει:

• Όταν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές που καταναλώνουν πολύ ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης)

• Σε κάθε περίπτωση εάν η συνολική σας κατανάλωση, ημέρας και νύχτας, είναι πάνω από 800 kWh (κιλοβατώρες) το τετράμηνο

• Όταν η 4μηνιαία σας κατανάλωση (ημέρας και νύχτας) είναι μικρότερη των 800 kWh, εφόσον η κατανάλωσης της νύχτας είναι τουλάχιστον 150 kWh
Πηγη

ΔΕΗ - Αρχίζει το νυχτερινό τιμολόγιοΚαταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Σε λίγες ημέρες τίθεται σε ισχύ το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ, το οποίο καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Συγκεκριμένα η χειμερινή περίοδος αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2017 και θα έχει διάρκεια έως τις 30 Απριλίου 2018. Οι ώρες είναι οι εξής:

• 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών

• 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο

Η επαναφορά στη θερινή περίοδο θα γίνει στις 1 Μαΐου 2018 και θα έχει διάρκεια έως τις 31 Οκτωβρίου 2018 (ώρες 23:00-07:00).

Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της ΔΕΗ,  το τιμολόγιο συμφέρει:

• Όταν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές που καταναλώνουν πολύ ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης)

• Σε κάθε περίπτωση εάν η συνολική σας κατανάλωση, ημέρας και νύχτας, είναι πάνω από 800 kWh (κιλοβατώρες) το τετράμηνο

• Όταν η 4μηνιαία σας κατανάλωση (ημέρας και νύχτας) είναι μικρότερη των 800 kWh, εφόσον η κατανάλωσης της νύχτας είναι τουλάχιστον 150 kWh
Πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου