Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου (ώρα 14:00) 
 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ για κάλυψη 99 θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ, διάρκειας τριών ετών, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». 
 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου (ώρα 14:00).
 Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει στις 4 Δεκεμβρίου.


Πηγη

ΑΣΕΠ - Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για 99 θέσεις στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου (ώρα 14:00) 
 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ για κάλυψη 99 θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ, διάρκειας τριών ετών, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». 
 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου (ώρα 14:00).
 Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει στις 4 Δεκεμβρίου.


Πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου