Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Σε 510 μόνιμες προσλήψεις, μέσω του ΑΣΕΠ, θα προχωρήσουν τα ελληνικά ταχυδρομεία, με τα αρμόδια στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες του διαγωνισμού ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν την προκήρυξή του.

Η σχετική απόφαση προβλέπει πως οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
 230 Ταχυδρόμων-Διανομέων,
 215 Υπάλληλοι Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 
25 Διοικητικών στις ειδικότητες:
 Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, 
Τεχνικών-Ηλεκτρ. Μηχ/κών 3,
 Πληροφορικής 7, 
25 Οδηγών και 15 Διαμετακομιστών.
Τα προσόντα
ΔΕ Διανομέων – Ταχυδρόμων:
Οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ εκτός του μοτοποδηλάτου.
ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης:
Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. 
Πηγη

ΕΛΤΑ - 525 Μόνιμες Θέσεις Εργασίας Ανακοίνωσαν τα ελληνικά ταχυδρομεία - Δείτε της Θέσεις ΕργασίαςΚαταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Σε 510 μόνιμες προσλήψεις, μέσω του ΑΣΕΠ, θα προχωρήσουν τα ελληνικά ταχυδρομεία, με τα αρμόδια στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες του διαγωνισμού ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν την προκήρυξή του.

Η σχετική απόφαση προβλέπει πως οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
 230 Ταχυδρόμων-Διανομέων,
 215 Υπάλληλοι Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 
25 Διοικητικών στις ειδικότητες:
 Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, 
Τεχνικών-Ηλεκτρ. Μηχ/κών 3,
 Πληροφορικής 7, 
25 Οδηγών και 15 Διαμετακομιστών.
Τα προσόντα
ΔΕ Διανομέων – Ταχυδρόμων:
Οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ εκτός του μοτοποδηλάτου.
ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης:
Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. 
Πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου