ΑΣΕΠ – Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Το ΦΕΚ της Προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο
 (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) 
και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
 Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ΄).
 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής
 αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018,
 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Δείτε την προκήρυξη παρακάτω 
ΑΣΕΠ - Πεντακόσιες σαράντα οχτώ (548) Θέσεις Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Εκδόθηκε η 1Γ/2017 ΠροκήρυξηΑΣΕΠ – Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Το ΦΕΚ της Προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο
 (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) 
και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
 Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ΄).
 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής
 αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018,
 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Δείτε την προκήρυξη παρακάτω 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου