Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα εφτά (137) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης , 
που εδρεύει στην Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας , 
Ανακοίνωσε η ΔΕΗ 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
 από 08-12-2017 έως 18-12-2017 
Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Α. Καλαθά - Π. Ηλιόπουλος τηλ. επικ. 27910 25045 εσωτερικό 33020 

ΔΕΗ - Εκατόν τριάντα εφτά (137) Θέσεις Εργασίας στην Μεγαλόπολη - Δείτε την προκήρυξηΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα εφτά (137) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης , 
που εδρεύει στην Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας , 
Ανακοίνωσε η ΔΕΗ 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
 από 08-12-2017 έως 18-12-2017 
Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Α. Καλαθά - Π. Ηλιόπουλος τηλ. επικ. 27910 25045 εσωτερικό 33020 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου