Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων εξήντα τριών (263) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης Ανακοίνωσε η ΔΕΗ  
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
από 11-12-2017 έως 20-12-2017
ΔΕΗ - Διακόσιες Εξήντα τρεις (263) Θέσεις Εργασίας Πτολεμαΐδα Κοζάνη - Δείτε την προκήρυξηΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων εξήντα τριών (263) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης Ανακοίνωσε η ΔΕΗ  
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
από 11-12-2017 έως 20-12-2017
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου