Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
σαράντα δύο (42) άτομα, ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, οχτάμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής. 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 05/02/2018

Δείτε την προκήρυξη παρακάτω

ΕΛΤΑ - (42) Σαράντα Δύο Θέσεις Εργασίας στο Νομό Αττικής - Δείτε την προκήρυξηΤα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
σαράντα δύο (42) άτομα, ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, οχτάμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής. 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 05/02/2018

Δείτε την προκήρυξη παρακάτω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου