Η εταιρεία Amuse στο πλαίσιο συνεργασίας με τον όμιλο Cosmote, 
ζητά άμεσα εποχικό προσωπικό με 8ωρη, πενθήμερη σύμβαση εργασίας στα καταστήματα του ομίλου με αντικείμενο την προώθηση νέων προσφορών. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επικοινωνιακοί, με ευφράδεια λόγου.
 Εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων – promotion θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
Παρέχονται: Σταθερός μισθός, ασφάλιση και εκπαίδευση. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2106438192, βιογραφικά στο email marina@amuse.gr Γιαννιτσά

Γιαννιτσά - Ζητούνται άμεσα υπάλληλοι καταστήματοςΗ εταιρεία Amuse στο πλαίσιο συνεργασίας με τον όμιλο Cosmote, 
ζητά άμεσα εποχικό προσωπικό με 8ωρη, πενθήμερη σύμβαση εργασίας στα καταστήματα του ομίλου με αντικείμενο την προώθηση νέων προσφορών. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επικοινωνιακοί, με ευφράδεια λόγου.
 Εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων – promotion θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
Παρέχονται: Σταθερός μισθός, ασφάλιση και εκπαίδευση. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2106438192, βιογραφικά στο email marina@amuse.gr Γιαννιτσά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου