Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
δεκαεννέα (19) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Ε.Λ.Τ.Α.) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής. 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ 10/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 20/02/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018


ΕΛΤΑ - Δεκαεννέα (19) Θέσεις Εργασίας Εσωτερικής Εκμετάλλευσης στο Νομό Αττικής - Δείτε την προκήρυξηΤα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
δεκαεννέα (19) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Ε.Λ.Τ.Α.) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής. 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ 10/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 20/02/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου