Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
 και η Περ.Δ/νση Ταχ. Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνουν
 ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαεννέα (19) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Έβρου, Καβάλας και Ξάνθης. 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ 12/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 21/02/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 8/2018


ΕΛΤΑ - Δεκαεννέα (19) Θέσεις Εργασίας πλήρους απασχόλησης Νομούς Έβρου, Καβάλας και Ξάνθης - Δείτε την προκήρυξηΤα Ελληνικά Ταχυδρομεία
 και η Περ.Δ/νση Ταχ. Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνουν
 ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαεννέα (19) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Έβρου, Καβάλας και Ξάνθης. 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ 12/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 21/02/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 8/2018


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου