Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
σαράντα ενός (41) ατόμων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών
 ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Ε.Λ.Τ.Α.) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής. 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ 10/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 20/02/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2018

ΕΛΤΑ - Σαράντα Μια (41) Θέσεις Εργασίας ΟΔΗΓΩΝ στο Νομό Αττικής - Δείτε την προκήρυξηΤα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
σαράντα ενός (41) ατόμων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών
 ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Ε.Λ.Τ.Α.) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής. 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ 10/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 20/02/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου